Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

ProQuest Social Science Database

Shibboleth
Podrobný popis:

Social Science Database obsahuje plné texty přibližně 1 tisíce akademických časopisů, které pokrývají celou řadu společenskovědních oborů včetně antropologie, komunikace, kriminologie, ekonomie, výchovy a vzdělávání, politologie, psychologie, sociální práce a sociologie.

Nadřazený zdroj: ProQuest Central

Dodatečné informace o zdroji
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Mikešová
  • Naposledny změněn: 4.1.2024 09:48:12