Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Psychologie

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Přímé odkazy:
Charakteristika zdroje:
A
prestižní časopisy z biomedicíny, přírodních a společenských věd
B
volně dostupná databáze z lékařství a zdravotnictví
volně dostupná databáze z lékařství a zdravotnictví
české e-knihy
C
plné texty časopisů a knih
plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy
E
zdroj pro medicínu založenou na důkazu
H
databáze z oblasti lékařství a zdravotnictví
M
světová lékařská bibliografická databáze
O
brána pro lékařství a zdravotnictví
sbírka vědeckých příruček
P
časopisy z psychologie
časopisy společenských věd
časopisy pro sociologii
plné texty časopisů z psychologie
specializovaná databáze pro psychology
S
plnotextová databáze pro sociologii
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj