Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Právo

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Přímé odkazy:
Charakteristika zdroje:
A
automatizovaný systém právních informací
B
česká databáze pro právníky
e-knihy pro společenské a humanitní obory
C
plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy
e-knihy a e-časopisy z oblasti literatury a humanitních věd
komplexní právní systém
E
databáze zaměřená na životní prostředí
H
plné texty právnických časopisů
J
archiv plných textů vědeckých časopisů
K
databáze právnických informací
P
časopisy společenských věd
R
databáze zaměřená místní obchod a politiku
S
platforma pro společenské vědy zpřístupňující knihy, referenční literaturu a videa
vzdělávací videa napříč klíčovými společenskovědními disciplínami
plnotextová databáze pro sociologii
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj