Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Právo

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
B
česká databáze pro právníky [více informací]
C
plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy [více informací]
e-knihy z oblasti literatury a humanitních věd [více informací]
komplexní právní systém [více informací]
E
kolekce e-knih pro obor právo [více informací]
Licencovaný zdroj ENVIROnetBASE
databáze zaměřená na životní prostředí [více informací]
H
plné texty právnických časopisů [více informací]
J
archiv plných textů vědeckých časopisů [více informací]
L
české e-knihy z oblasti práva [více informací]
O
dokumenty, data, expertizy OECD [více informací]
sbírka vědeckých příruček [více informací]
P
časopisy společenských věd [více informací]
S
plné texty společenskovědních a humanitních časopisů [více informací]
plnotextová databáze pro sociologii [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj