Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Free trial zdroje

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Název zdroje:
Přímé odkazy:
Charakteristika zdroje:
B
e-knihy pro společenské a humanitní obory
materiály o vzdělávání napříč celým světem
odborné příručky pro klasická studia
C
francouzské publikace z oblasti humanitních a společenských věd
vzdělávací platforma pro medicínské obory
D
online časopisy
zdroj pro studium dramatu
E
el. učebnice pro přírodní vědy, techniku a medicínu
referenční databáze z oblasti enzymologie
G
databáze pro infekční choroby a epidemiologii
J
databáze mezinárodního práva a rozhodčích řízení
L
bibliografická databáze publikací z oboru lingvistiky
M
databáze pro studium jazyků a literatury
N
referenční databáze pro nanovědu a nanotechnologie
P
studijní kolekce odborných časopisů a knih
S
platforma pro společenské vědy zpřístupňující knihy, referenční literaturu a videa
vzdělávací videa napříč klíčovými společenskovědními disciplínami
databáze časopisů humanitních věd ze střední a východní Evropy
T
monografie, encyklopedie, referenční příručky