Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Discovery služba

http://discovery.upol.cz

Je na UP reprezentována multivyhledávačem EBSCO Discovery Service (EDS), který umožňuje z jednoho místa a v jediném uživatelském rozhraní vyhledávat v elektronických informačních zdrojích Univerzity Palackého – současně ve většině předplácených databází, katalogu Knihovny UP i zdrojích volných a s otevřeným přístupem (Open Access).

Seznam databází předplácených na UP, které EDS prohledává

logo EDS

Přístup mimo síť UP

Lze využít výše uvedenou adresu a pracovat jako tzv. host (guest), který má však omezené možnosti, zejména je limitován přístup k plným textům. Při snaze o získání plných textů je uživatel vyzván k institucionálnímu přihlášení (stejnými údaji jako do Portálu UP).
Nebo se můžete připojit rovnou k EDS plnohodnotně přihlášením přes odkaz Shibboleth (vzdálený přístup).

Doplňující informace

Služba EDS pracuje na principu prohledávání tzv. centrálního indexu zaměřeného na odborný obsah – zahrnuje metadata, včetně klíčových slov i plné texty dokumentů. Centrální index je denně aktualizován, obsahuje data cca 20 tisíc vydavatelů a také záznamy z katalogu KUP.
Součástí EDS je linkovací nástroj Full Text Finder, který k vyhledaným výsledkům připojí odkaz na plný text.
EDS také nabízí seznam elektronických časopisů a knih dostupných na UP (Publication Finder).

Návod k vyhledávání v EDS (PDF)

Tipy pro další vyhledávání

EDS nepokrývá všechny zdroje, k nimž má UP přístup, proto může být přínosné provést v nich samostatně doplňující vyhledávání.

Seznam databází, které nejsou zahrnuty v EDS