Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Discovery služba

Je na UP reprezentována produktem EBSCO Discovery Service (EDS), umožňuje z jednoho místa a v jediném uživatelském rozhraní vyhledávat v elektronických informačních zdrojích Univerzity Palackého – současně ve většině předplácených databází, katalogu Knihovny UP i volných zdrojích (Open Access apod.).
logo EDS

http://discovery.upol.cz

Přístup mimo síť UP

Lze využít výše uvedenou adresu a pracovat jako tzv. host (guest), který má však omezené možnosti, zejména je limitován přístup k plným textům. (Při snaze o získání plných textů je uživatel vyzván k autentizaci – přihlášení stejnými údaji jako do portálu UP.)
Nebo se můžete připojit rovnou k EDS plnohodnotně přihlášením přes odkaz Shibboleth (vzdálený přístup).

Doplňující informace

Služba EDS pracuje na principu prohledávání centrálního indexu zaměřeného na odborný obsah – zahrnuje metadata, včetně klíčových slov i plné texty dokumentů. Její součástí je nástroj Full Text Finder, který umožní k vyhledaným výsledkům zjistit dostupnost plného textu. EDS také nabízí seznam elektronických časopisů a knih dostupných na UP.

Seznam databází předplácených na UP, které EDS prohledává

Seznam databází, které nejsou zahrnuty v EDS

Návod k vyhledávání v EDS (PDF)

Tipy pro další vyhledávání

EDS nepokrývá všechny zdroje, k nimž má UP přístup, proto může být přínosné provést v nich samostatně doplňující vyhledávání. Vyzkoušejte zejména: