Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Aktuality

23.2.2024
Webináře Amboss, Clarivate, EBSCO, SciFlow a scite_

Zveme k účasti na následujících webinářích.

"Start into 2024 with a free SciFlow trial to simplify your academic writing" ... představení autorské publikační platformy SciFlow Authoring Platform, která umožňuje pohodlné psaní odborných textů, podporuje spolupráci, automatizovaně formátuje a integruje citační nástroje.


"Podpora integrity výskumu pomocou spoľahlivých nástrojov a údajov" ... webinář společnosti Clarivate ukáže, jak Web of Science řeší problémy spojené s nárůstem počtu vydávaných časopisů a pochybnými publikačními praktikami.


"Refine Your Citations – an introduction to scite_" ... seznámení s online službou scite_, která na základě analýzy plných textů odborných článků poskytuje informaci nejen o celkové citovanosti dané publikace, ale také v jakém kontextu byla citována a zda citace nabízí potvrzující nebo negující důkazy citovaných tvrzení, případně zda se jedná pouze o zmínku.


"Enhancing Medical Education with AI" ... využití umělé inteligence ve výuce a vzdělávání na lékařské platformě AMBOSS.


"Nejlepší multidisciplinární plnotextová databáze na světě" ... jak efektivně vyhledávat kvalitní a recenzované zdroje obsažené v databázi Academic Search Ultimate, kterou najdete na platformě EBSCOhost.


"Predstavujeme nový Grants Index na platforme Web of Science" ... co obsahuje a jak může pomoci vědcům v oblasti financování vlastních výzkumných projektů.

14.2.2024
Týden s EIZ

Již po sedmé pořádá Knihovna UP tuto akci zaměřenou zejména na prezentaci elektronických informačních zdrojů, které Univerzita Palackého předplácí, ale prostor bude věnován i nástrojům, které lze využít při práci s těmito zdroji.

V týdnu od pondělí 26.2. do pátku 1.3. můžete v ústřední knihovně (Zbrojnice, Biskupské nám. 1):

  • využít konzultace v kanceláři č. 1.59,
  • zúčastnit se školení, která se budou týkat vyhledávání v EIZ, problematiky citování a práce s nástroji umělé inteligence,
  • na workshopu si prakticky vyzkoušet vyhledávací postupy využívané při tvorbě vlastní rešerše.

Školení a workshop proběhnou v počítačové učebně č. 1.66 a je potřeba se na ně předem přihlásit zde.

Podrobné informace o Týdnu s EIZ přináší také článek na stránce Knihovny UP.

30.1.2024
Naučte se používat světově známou vědeckou platformu SciFinder

Chemical Abstracts Service (CAS) ve spolupráci s VŠCHT Praha připravili sérii českých webinářů k databázi SciFindern, které se konají od 19. února do 1. března 2024, vždy v době 16:00–16:45.

Tematicky jsou zaměřeny na představení platformy SciFinder, vyhledávání odborných článků, chemických látek podle jména i struktury a také hledaní reakcí.

Registrovat se můžete i jen na jednotlivé webináře na tomto odkaze nebo využít QR kód uvedený na posteru.