Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Nápověda pro EIZ

Portál nabízí informace především o předplácených el. informačních zdrojích (EIZ) zpřístupněných pro studenty a zaměstnance Univerzity Palackého v Olomouci.
Seznamuje uživatele převážně s online dostupnými zdroji, což jsou bibliografické či plnotextové databáze odborné literatury (zahrnující monografie, časopisy, výzkumné zprávy, zprávy z konferencí aj.), ale také multimediální databáze obsahující audio či videozáznamy.
Naleznete zde abecední seznam zdrojů, přehled databází pro jednotlivé obory, u každého zdroje přístupovou adresu a podrobný záznam s anotací.

Předplácené EIZ mohou využívat pouze aktuální studenti a zaměstnanci univerzity, tedy uživatelé s aktivním účtem na UP.
Přístup je možný v rámci počítačové sítě celé univerzity nebo vybrané fakulty, dle konkrétních licenčních podmínek.
Mimo univerzitní síť, např. z domova nebo ze zahraničí se lze ke zdrojům připojit pomocí technologií pro vzdálený přístup.
Veřejnost, ani absolventi a bývalí zaměstnanci nemohou licencované zdroje využívat.

Jak vyhledávat v EIZ?

Jednotný způsob vyhledávání v el. zdrojích nabízí multivyhledávač Discovery.upol, který prohledává současně většinu dostupných zdrojů.
Také je možné vyhledávat přímo v jednotlivých zdrojích (viz abecední seznam), každý zdroj má své specifické vyhledávací rozhraní a nabízí vlastní možnosti práce se záznamy.

Zdroje informací – jak hledat (krátké video)

Tipy pro vyhledávání (PDF)

Seznámení s portálem e-zdrojů UP (záznam webináře z Týdne s EIZ ze dne 13.3.2023)

Další užitečné informace a praktické zkušenosti získáte na seminářích věnovaných EIZ – sledujte Aktuality, facebookovou skupinu I LOVE E-ZDROJE UPOL nebo nás kontaktujte mailem na iv@upol.cz nebo bis@upol.cz.

Při použití vyhledávače Discovery.upol se u vyhledaných záznamů zobrazují odkazy přímo na plný text (ve formátu HTML či PDF) nebo ikona nástroje Full Text Finder, který nabídne prolinkování do zdroje, ve kterém je plný text k dispozici. Full Text Finder je aktivován i v dalších zdrojích (např. Web of Science, ProQuest, PubMed).

U mnoha plnotextových zdrojů univerzita předplácí jen vybrané kolekce časopisů a knih, v případě časopisů může být omezena i retrospektiva dostupných ročníků.

Hledáte-li konkrétní publikaci na základě bibliografické citace, např. knihu nebo článek v daném časopise, můžete využít v rámci discovery služby Publication Finder. Do vyhledávacího pole zadáte název knihy nebo časopisu, příp. ISBN nebo ISSN, pokud je publikace dostupná online, zobrazí se odkaz na příslušný zdroj.