Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Vědy o Zemi

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Přímé odkazy:
Charakteristika zdroje:
B
plné texty biologických časopisů
C
plné texty časopisů a knih
plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy
E
kolekce e-knih pro přírodní vědy, techniku a medicínu
databáze zaměřená na životní prostředí
G
databáze zaměřená na životní prostředí
N
plné texty vybraných časopisů
O
P
databáze GeoRef, ASFA, AGRICOLA, MEDLINE, TOXLINE ad.
přírodovědné a lékařské časopisy
časopisy společenských věd
Z
bibliogragická databáze zaměřená na biologii zvířat
bibliogragická databáze zaměřená na biologii zvířat
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj