Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Užitečné odkazy

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Název zdroje:
Přímé odkazy:
Charakteristika zdroje:
A
sociální platforma pro akademiky
archiv e-printů
B
databáze ekonomických dat
C
portál geologických informací
D
portál humanitních a společenskovědních zdrojů AV ČR
volně přístupný archiv novin a časopisů Ústavu pro Českou literaturu AV ČR
digitalizované dokumenty z českých knihoven
digitální archiv německých časopisů
volně přístupné knihy
volně přístupné časopisy
volně přístupné repozitáře
Česká digitální matematická knihovna
E
databáze článků o životním prostředí
Evropská digitální matematická knihovna
přístup k právu Evropské unie
webová stránka statistického úřadu Evropské unie
G
vyhledávač vědecké literatury
I
přehled elektronických informačních zdrojů
digitální knihovna volných děl
K
virtuální souborný katalog mnoha knihoven
informace, katalogy, e-zdroje, publikační činnost
české knihovny na jednom místě
digitalizovaný archiv periodik a monografií
L
portál laboratorní problematiky
N
informace a katalog pedagogické literatury
rozcestník pro biomedicínské obory
repozitář závěrečných prací z celého světa
národní uložiště šedé literatury
R
informační brána pro vědce a akademiky
S
mapy z Čech, Moravy a Slezska
T
portál evropských národních knihoven
Kongresová knihovna
U
databáze dokumentů UNESCO
V
národní registr závěrečných vysokoškolských prací
W
největší souborný knihovnický katalog na světě
mezinárodní organizace intelektuální ochrany