Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Abecední seznam zdrojů

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Přímé odkazy:
Charakteristika zdroje:
A
databáze zaměřená na ekonomii, obchod a management
multioborová plnotextová databáze
plné texty časopisů Americké chemické společnosti
referenční zdroj pro hudbu
bibliografická databáze o filmech
nahrávky americké hudby
prestižní časopisy z biomedicíny, přírodních a společenských věd
plné texty mediálních zdrojů ČR
bibliografická databáze orientovaná na dějiny umění
automatizovaný systém právních informací
databáze orientovaná na teologii a religionistiku
B
česká databáze pro právníky
biblické texty (přístup na CMTF)
volně dostupná databáze z lékařství a zdravotnictví
volně dostupná databáze z lékařství a zdravotnictví
bibliografická databáze pro biologii a biomedicínu
plné texty biologických časopisů
e-knihy pro společenské a humanitní obory
materiály o vzdělávání napříč celým světem
kolekce plných textů časopisů z klinické medicíny
české e-knihy
databáze latinských textů z produkce Brepols Publishers
odborné příručky pro klasická studia
vědecká obchodní databáze
C
francouzské publikace z oblasti humanitních a společenských věd
plné texty časopisů a knih
plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy
multioborová databáze ze střední a východní Evropy
publikační činnost na území ČR
analytické zpracování vybraných periodik
nahrávky vážné hudby
encyklopedie klasické hudby
e-knihy a e-časopisy z oblasti literatury a humanitních věd
vzdělávací platforma pro medicínské obory
komplexní právní systém
plné texty knih z výpočetní techniky
nahrávky moderní hudby
D
online časopisy
zdroj pro studium dramatu
informační zdroj pro medicínu
E
zdroj pro medicínu založenou na důkazu
kolekce e-knih pro přírodní vědy, techniku a medicínu
multioborová kolekce e-knih
kolekce e-knih
megazdroj vědeckých informací pro společenské a humanitní obory
el. učebnice pro přírodní vědy, techniku a medicínu
databáze zaměřená na životní prostředí
referenční databáze z oblasti enzymologie
Evropský referenční index pro humanitní a společenské vědy
ukazatele pro hodnocení vědeckého výzkumu
F
bibliografická databáze o filmech
databáze pro studium filmu a televize
G
biografická a bibliografická databáze pro literaturu s plnými texty
databáze pro infekční choroby a epidemiologii
databáze zaměřená na životní prostředí
H
plné texty právnických časopisů
databáze z oblasti lékařství a zdravotnictví
I
nástroj pro hodnocení vědeckého výzkumu
kolekce e-knih z oblasti fyziky
plné texty časopisů a knih z fyziky
J
hodnotící faktory předních světových časopisů
interaktivní výuka základů sociální psychologie
archiv plných textů vědeckých časopisů
databáze mezinárodního práva a rozhodčích řízení
K
databáze právnických informací
sbírka digitalizovaných monografií a periodik
L
portál zaměřený na turismus a cestování
bibliografická databáze pro knihovnictví
bibliografická databáze publikací z oboru lingvistiky
plné texty lékařských časopisů
plné texty anglické a americké literatury
soubor databází řeckých a latinských textů starověku a středověku
el. knihy z lékařství
M
digitalizované historické dokumenty
světová lékařská databáze
světová lékařská bibliografická databáze
databáze pro studium jazyků a literatury
virtuální archiv listin střední Evropy
informační zdroj pro obor hudba
N
referenční databáze pro nanovědu a nanotechnologie
plné texty vybraných časopisů
hudební zdroj
plné texty renomovaného lékařského časopisu NEJM
O
brána pro lékařství a zdravotnictví
informační zdroj z oblasti ošetřovatelsví
referenční publikace o umění
slovník anglického jazyka
sbírka vědeckých příruček
plné texty hudebních encyklopedií
P
studijní kolekce odborných časopisů a knih
nahrávky populární hudby
online deníky a magazíny
megazdroj informací pro všechny obory
časopisy pro humanitní obory
multioborová plnotextová databáze
databáze z počítačové vědy a výpočetní techniky
časopisy pro pedagogiku
časopisy pro lingvistiku
databáze GeoRef, ASFA, AGRICOLA, MEDLINE, TOXLINE ad.
časopisy z psychologie
časopisy pro religionistiku
přírodovědné a lékařské časopisy
časopisy společenských věd
časopisy pro sociologii
plné texty časopisů z psychologie
specializovaná databáze pro psychology
volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE
R
databáze pro chemii
databáze zaměřená místní obchod a politiku
plné texty časopisů Královské chemické společnosti
S
platforma pro společenské vědy zpřístupňující knihy, referenční literaturu a videa
vzdělávací videa napříč klíčovými společenskovědními disciplínami
plné texty přírodovědných (částečně i společenskovědních) časopisů
bibliografická databáze pro chemii
nástroj k hodnocení vědeckého výzkumu
repozitář článků z jaderné fyziky
bibliografická citační databáze
referenční zdroj pro filmové umění
databáze časopisů humanitních věd ze střední a východní Evropy
plnotextová databáze pro sociologii
bibliografická databáze z oblasti sportu
databáze z oblasti sportu, sportovní medicíny a fitness
plné texty časopisů z přírodních věd, techniky a medicíny
T
monografie, encyklopedie, referenční příručky
plné texty učebnic z lékařství
U
největší světová databáze informací o časopisech
expertní klinická databáze
W
citační a bibliografická databáze
publikace z vydavatelství Wiley (+Blackwell)
Z
bibliogragická databáze zaměřená na biologii zvířat
bibliogragická databáze zaměřená na biologii zvířat
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj