Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Abecední seznam zdrojů

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
kolekce lékařských časopisů [více informací]
databáze zaměřená na ekonomii, obchod a management [více informací]
multioborová plnotextová databáze [více informací]
plné texty časopisů Americké chemické společnosti [více informací]
Licencovaný zdroj AMBOSS
vzdělávací platforma pro medicínu [více informací]
bibliografická databáze o filmech [více informací]
prestižní časopisy z biomedicíny, přírodních a společenských věd [více informací]
plné texty mediálních zdrojů ČR [více informací]
Licencovaný zdroj Art Index Retrospective
bibliografická databáze orientovaná na dějiny umění [více informací]
databáze orientovaná na teologii a religionistiku [více informací]
B
česká databáze pro právníky [více informací]
Licencovaný zdroj Bible Works
biblické texty (přístup na CMTF) [více informací]
bibliografická databáze pro biologii a biomedicínu [více informací]
plné texty biologických časopisů [více informací]
kolekce plných textů časopisů z klinické medicíny [více informací]
české e-knihy [více informací]
databáze latinských textů z produkce Brepols Publishers [více informací]
C
časopisy a knihy [více informací]
společenskovědní a humanitní časopisy a e-knihy střední a východní Evropy [více informací]
plné texty časopisů [více informací]
multioborová databáze ze střední a východní Evropy [více informací]
publikační činnost na území ČR [více informací]
analytické zpracování vybraných periodik v ČR [více informací]
e-knihy z oblasti literatury a humanitních věd [více informací]
komplexní právní systém [více informací]
plné texty knih z výpočetní techniky [více informací]
D
digitalizované dokumenty NK, MZK, KNAV ČR a SVK HK [více informací]
Licencovaný zdroj DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace
výuková videa pro rehabilitaci [více informací]
informační zdroj pro medicínu [více informací]
E
zdroj pro medicínu založenou na důkazu [více informací]
e-knihy na platformě EBSCOhost [více informací]
megazdroj vědeckých informací pro společenské a humanitní obory [více informací]
disertační práce [více informací]
kolekce e-knih pro obor právo [více informací]
kolekce e-knih pro přírodní vědy, techniku a medicínu [více informací]
Licencovaný zdroj ENVIROnetBASE
databáze zaměřená na životní prostředí [více informací]
Evropský referenční index pro humanitní a společenské vědy [více informací]
ukazatele pro hodnocení vědeckého výzkumu [více informací]
F
bibliografická databáze o filmech [více informací]
databáze pro studium filmu a televize [více informací]
G
biografická a bibliografická databáze pro literaturu s plnými texty [více informací]
databáze zaměřená na životní prostředí [více informací]
H
plné texty právnických časopisů [více informací]
I
nástroj pro hodnocení vědeckého výzkumu [více informací]
kolekce e-knih z oblasti fyziky [více informací]
plné texty časopisů a knih z fyziky [více informací]
J
kolekce lékařských časopisů [více informací]
hodnotící faktory předních světových časopisů [více informací]
archiv plných textů vědeckých časopisů [více informací]
K
kolekce příruček vydavatelství Karger [více informací]
české knihovny na jednom místě [více informací]
L
plné texty z let 1997–2022 [více informací]
české e-knihy z oblasti práva [více informací]
bibliografická databáze pro knihovnictví [více informací]
plné texty lékařských časopisů [více informací]
plné texty anglické a americké literatury [více informací]
Licencovaný zdroj Litterae ante portas
soubor databází řeckých a latinských textů starověku a středověku [více informací]
el. knihy z lékařství [více informací]
M
katalogy a česko-slovenská bibliografie pro lékařství a zdravotnictví [více informací]
světová lékařská databáze [více informací]
světová lékařská bibliografická databáze [více informací]
N
Zkušební přístup National Library of Korea
digitalizované dokumenty Korejské národní knihovny [více informací]
plné texty vybraných časopisů [více informací]
plné texty renomovaného lékařského časopisu NEJM [více informací]
O
dokumenty, data, expertizy OECD [více informací]
brána pro lékařství a zdravotnictví [více informací]
referenční publikace o umění [více informací]
slovník anglického jazyka [více informací]
sbírka vědeckých příruček [více informací]
plné texty časopisů [více informací]
plné texty hudebních encyklopedií [více informací]
P
online deníky a magazíny [více informací]
megazdroj informací pro všechny obory [více informací]
časopisy pro humanitní obory [více informací]
multioborová plnotextová databáze [více informací]
platforma pro e-knihy [více informací]
časopisy pro pedagogiku [více informací]
časopisy pro lingvistiku [více informací]
časopisy z psychologie [více informací]
časopisy pro religionistiku [více informací]
přírodovědné a lékařské časopisy [více informací]
časopisy společenských věd [více informací]
časopisy pro sociologii [více informací]
plné texty časopisů z psychologie [více informací]
specializovaná databáze pro psychology [více informací]
volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE [více informací]
R
databáze pro chemii [více informací]
plné texty časopisů Královské chemické společnosti [více informací]
S
plné texty společenskovědních a humanitních časopisů [více informací]
plné texty přírodovědných, částečně i společenskovědních časopisů [více informací]
nástroj k hodnocení vědeckého výzkumu [více informací]
repozitář článků z jaderné fyziky s otevřeným přístupem [více informací]
citační databáze [více informací]
referenční zdroj pro filmové umění [více informací]
plnotextová databáze pro sociologii [více informací]
bibliografická databáze z oblasti sportu [více informací]
databáze z oblasti sportu, sportovní medicíny a fitness [více informací]
multioborová kolekce e-knih [více informací]
plné texty časopisů z přírodních věd, techniky a medicíny [více informací]
T
plné texty časopisů humanitních, společenských, přírodních věd a techniky [více informací]
plné texty učebnic z lékařství [více informací]
U
největší světová databáze informací o časopisech [více informací]
expertní klinická databáze [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
kolekce e-knih [více informací]
publikace z vydavatelství Wiley (+Blackwell) [více informací]
Z
bibliografická databáze zaměřená na biologii zvířat [více informací]
bibliografická databáze zaměřená na biologii zvířat [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj