Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Elektronické časopisy a knihy na UP

Publication Finder je součástí služby EBSCO Discovery Service a nabízí pod odkazem E-časopisy a e-knihy přístup k elektronickým publikacím, které Univerzita Palackého předplácí.
Umožňuje vyhledávat el. časopisy a knihy podle názvu, tématu nebo ISSN/ISBN, také můžete procházet tituly podle disciplín, do nichž jsou publikace roztříděny.

Zahrnuty jsou el. časopisy a e-knihy z plnotextových databází EBSCO, ProQuest, JSTOR, ScienceDirect, SpringerLINK, Wiley Online Library, BioOne, ENVIROnetBASE, Kluwer Arbitration, Leisure Tourism, předplácené tituly Cambridge Core, Oxford Journals a Handbooks, BMJ Journals, LWW kolekce, Annual Reviews, ACS a RSC Journals, IOPscience aj.
Navíc jsou k dispozici i zdroje s volně dostupnými plnými texty (Free, Open Access).

Časopisy s online přístupem omezeným heslem: zájemci mohou s těmito zdroji pracovat přímo na pracovišti bibliograficko-informačních služeb (Zbrojnice – přízemí, dveře č. 159) a případně také na uvedených pobočkách.