Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Elektronické časopisy a knihy na UP

Časopisy naleznete v plnotextových multioborových databázích EBSCO, ProQuest, JSTOR, ScienceDirect, Springer Link, Wiley Online Library, C.E.E.O.L. a dalších oborových zdrojích, např. ACS a RSC Journals, IOPscience, Lippincott Williams & Wilkins Journals, Hein Online aj.
Přístup je ošetřen IP adresou, tj. připojit se můžete v rámci univerzitní sítě, případně využijte vzdálený přístup.

Časopisy s online přístupem omezeným heslem: zájemci mohou s těmito zdroji pracovat přímo na pracovišti bibliograficko-informačních služeb (Zbrojnice – přízemí, dveře č. 159) a případně také na uvedených pobočkách.

E-knihy nabízejí tyto platformy a databáze:

Publication Finder

Je součástí služby EBSCO Discovery Service, dostupný pod odkazem E-časopisy a e-knihy na UPOL.
Umožňuje vyhledávat el. časopisy a knihy podle názvu, tématu nebo ISSN/ISBN, také můžete procházet tituly podle disciplín, do nichž jsou publikace roztříděny.
Pokrývá e-publikace z databází, které Univerzita Palackého předplácí, ale i zdroje s volně dostupnými plnými texty (Free, Open Access).