Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Elektronické časopisy a knihy

Publikace s dostupnými plnými texty předplacené univerzitou a také publikace s otevřeným přístupem lze vyhledávat podle názvu, tématu nebo ISSN/ISBN nástrojem:

Publication Finder

Publication Finder je součástí služby EBSCO Discovery Service, nabízí také přehled titulů pro jednotlivé vědní disciplíny.

E-knihy

Časopisy s online přístupem omezeným heslem

Pro zájemce jsou tyto zdroje k dispozici přímo na pracovišti bibliograficko-informačních služeb (Zbrojnice – přízemí, dveře č. 159) a případně také na uvedených pobočkách.