Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP


Elektronické informační zdroje (EIZ) umožňují přístup k informacím pro vědu, výzkum a výuku. Portál zpřístupňuje především licencované zdroje, tj. takové, u kterých UP uzavřela licenční smlouvu s dodavatelem. EIZ mohou být dostupné na celé UP nebo jen některých fakultách, a to z počítačů zapojených v počítačové síti UP nebo použitím technologií pro vzdálený přístup.

Nabídka zdrojů:
Abecedněseznam všech zdrojů v abecedním pořadí
Oborovězdroje tematicky rozčleněné podle oborů (chemie, právo, ...)
Shibbolethzdroje přístupné i mimo síť UP přes jednotné přihlášení (jako do Portálu UP)
Upozornění
Podle příslušných licenčních smluv je zakázano využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou UP, případně k dalším sankcím!

Nové zdroje