Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP
Elektronické informační zdroje (EIZ) umožňují přístup k informacím pro vědu, výzkum a výuku. Portál zpřístupňuje především licencované zdroje, tj. takové, u kterých UP uzavřela licenční smlouvu s dodavatelem. Aktuální studenti a zaměstnanci univerzity je mohou díky předplatnému využívat zdarma.
EIZ mohou být dostupné na celé UP nebo jen některých fakultách, a to z počítačů zapojených v počítačové síti UP nebo použitím technologií pro vzdálený přístup.
 Doporučené:
Multivyhledávač EDS Web of Science Scopus EBSCO ProQuest Ovid BOOKPORT Digitální knihovna Knihovny.cz
Upozornění
Je povoleno využívat zdroje pouze pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou UP, případně k dalším sankcím!
logo fb logo rss

Aktuality

Nové zdroje