Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Nově přidané zdroje

  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
e-časopis pro zdravotní péči [více informací]
systém pro podporu lékařské diagnostiky [více informací]
zdroj pro filmovou vědu [více informací]
interaktivní výuka základů molekulární biologie [více informací]
výuková platforma pro chirurgii [více informací]
kolekce příruček vydavatelství Karger [více informací]
plné texty společenskovědních a humanitních časopisů [více informací]
interaktivní výuka základů chemie [více informací]
digitalní archiv obrázků [více informací]
Licencovaný zdroj InSimu
aplikace ke stanovování diagnóz pacientů [více informací]
Zkušební přístup National Library of Korea
digitalizované dokumenty Korejské národní knihovny [více informací]
digitalizované dokumenty NK ČR [více informací]
videa k testování klinických dovedností [více informací]
učebnice pro medicínu a farmacii [více informací]
Licencovaný zdroj ClinicalKey Student
vzdělávací platforma pro medicínské obory [více informací]
databáze pro infekční choroby a epidemiologii [více informací]
nástroj k hodnocení vědeckého výzkumu [více informací]
české e-knihy [více informací]
e-knihy z oblasti literatury a humanitních věd [více informací]
statistická a tržní datová platforma [více informací]
disertační práce [více informací]
repozitář článků z jaderné fyziky s otevřeným přístupem [více informací]
sbírka vědeckých příruček [více informací]
el. knihy z lékařství [více informací]
kolekce e-knih z oblasti fyziky [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj