Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Nově přidané zdroje

  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Přímé odkazy:
Charakteristika zdroje:
zdroj pro ošetřovatelství a zdravotní péči
časopisy z oboru mikrobiologie
databáze z oblasti optiky a fotoniky
časopisy pro humanitní a společenské vědy
e-knihy na platformě EBSCOhost
bibliografická databáze s plnými texty zaměřená na historii
časopisy britské Královské společnosti
kolekce příruček vydavatelství Karger
výuková platforma pro chirurgii
plné texty společenskovědních a humanitních časopisů
interaktivní výuka základů chemie
digitalní archiv obrázků
aplikace ke stanovování diagnóz pacientů
digitalizované dokumenty Korejské národní knihovny
digitalizované dokumenty NK ČR
vzdělávací platforma pro medicínské obory
interaktivní výuka základů sociální psychologie
nástroj k hodnocení vědeckého výzkumu
české e-knihy
e-knihy z oblasti literatury a humanitních věd
statistická a tržní datová platforma
repozitář článků z jaderné fyziky s otevřeným přístupem
sbírka vědeckých příruček
el. knihy z lékařství
kolekce e-knih z oblasti fyziky
hudební zdroj
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj