Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Nově přidané zdroje

  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Přímé odkazy:
Charakteristika zdroje:
videa k interaktivní výuce základů biologie
repozitář článků z jaderné fyziky
sbírka vědeckých příruček
el. knihy z lékařství
kolekce e-knih z oblasti fyziky
kolekce e-knih
kolekce e-knih pro přírodní vědy, techniku a medicínu
multioborová kolekce e-knih
hudební zdroj
multioborová plnotextová databáze
online deníky a magazíny
biografická a bibliografická databáze pro literaturu s plnými texty
databáze právnických informací
světová lékařská databáze
multioborová databáze ze střední a východní Evropy
plné texty časopisů Královské chemické společnosti
informační zdroj pro medicínu
plné texty časopisů z psychologie
česká databáze pro právníky
bibliografická databáze z oblasti sportu
časopisy z psychologie
plné texty časopisů a knih
databáze latinských textů z produkce Brepols Publishers
kolekce plných textů časopisů z klinické medicíny
automatizovaný systém právních informací
expertní klinická databáze
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj