Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Nově přidané zdroje

  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Přímé odkazy:
Charakteristika zdroje:
platforma pro společenské vědy zpřístupňující knihy, referenční literaturu a videa
vzdělávací platforma pro medicínské obory
monografie, encyklopedie, referenční příručky
vzdělávací videa napříč klíčovými společenskovědními disciplínami
referenční databáze z oblasti enzymologie
zdroj pro studium dramatu
e-knihy pro společenské a humanitní obory
databáze pro infekční choroby a epidemiologii
el. učebnice pro přírodní vědy, techniku a medicínu
odborné příručky pro klasická studia
sbírka digitalizovaných monografií a periodik
referenční databáze pro nanovědu a nanotechnologie
francouzské publikace z oblasti humanitních a společenských věd
studijní kolekce odborných časopisů a knih
interaktivní výuka základů sociální psychologie
bibliografická databáze publikací z oboru lingvistiky
materiály o vzdělávání napříč celým světem
databáze mezinárodního práva a rozhodčích řízení
nástroj k hodnocení vědeckého výzkumu
databáze časopisů humanitních věd ze střední a východní Evropy
české e-knihy
e-knihy a e-časopisy z oblasti literatury a humanitních věd
databáze pro studium jazyků a literatury
repozitář článků z jaderné fyziky
sbírka vědeckých příruček
el. knihy z lékařství
kolekce e-knih z oblasti fyziky
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj