Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Nově přidané zdroje

  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Přímé odkazy:
Charakteristika zdroje:
interaktivní výuka základů chemie
digitalní archiv obrázků
aplikace ke stanovování diagnóz pacientů
digitalizované dokumenty Korejské národní knihovny
digitalizované dokumenty NK ČR
vzdělávací platforma pro medicínské obory
interaktivní výuka základů sociální psychologie
nástroj k hodnocení vědeckého výzkumu
české e-knihy
e-knihy z oblasti literatury a humanitních věd
statistická a tržní datová platforma
repozitář článků z jaderné fyziky
sbírka vědeckých příruček
el. knihy z lékařství
kolekce e-knih z oblasti fyziky
kolekce e-knih
multioborová kolekce e-knih
kolekce e-knih pro přírodní vědy, techniku a medicínu
hudební zdroj
multioborová plnotextová databáze
online deníky a magazíny
biografická a bibliografická databáze pro literaturu s plnými texty
databáze materiálů spojených s mezinárodními arbitrážemi
světová lékařská databáze
multioborová databáze ze střední a východní Evropy
plné texty časopisů Královské chemické společnosti
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj