Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Web of Science

Discovery.upol Shibboleth
Podrobný popis:

Světově uznávaná databáze Web of Science (WoS) nabízí integrovaný přístup k citačním indexům a užitečným nástrojům jako je např. Journal Citation Reports, Essential Science Indicators, InCites nebo citačnímu manažeru EndNote (pro přístup k posledním dvěma uvedeným je nutná registrace).

Web of Science excerpuje přes 20 tis. předních časopisů z 254 vědních disciplín. Kromě časopiseckých článků zahrnuje také knihy, sborníky z konferencí, knižní a filmové recenze, bibliografie, reprinty, patenty a další typy dokumentů.

Proces hodnocení a kritéria výběru časopisů ve Web of Science (anglicky)

Univerzita Palackého předplácí Web of Science Core Collection plus tzv. Citation Connection, společně je tak zajištěn přístup k citačním rejstříkům (citation indexes) a doplňujícím databázím.

V rámci Web of Science Core Collection se prohledávají:

1. časopisecké rejstříky

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) /1945-současnost/
 • Social Science Citation Index (SSCI) /1977-současnost/
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) /1977-současnost/
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) /2005-současnost/

2. konferenční příspěvky

 • Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S) /1990-současnost/
 • Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (CPCI-SSH) /1990-současnost/

3. rejstříky knih

 • Book Citation Index – Science (BKCI-S) /2005-současnost/
 • Book Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) /2005-současnost/

4. chemické rejstříky

 • Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) /1985-současnost/
 • Index Chemicus (IC) /1993-současnost/

Samostatně lze vyhledávat v následujících databázích:

 • BIOSIS Citation Index
 • Current Contents Connect
 • Data Citation Index
 • Derwent Innovations Index
 • Grants Index
 • KCI-Korean Journal Database
 • MEDLINE
 • Preprint Citation Index
 • ProQuest Dissertations & Thesis Citation Index
 • SciELO Citation Index
 • Zoological Record

Podrobné informace naleznete na školícím portále spol. Clarivate Analytics, pro uživatele z ČR a SR jsou k dispozici speciální stránky nabízející aktuální termíny školení či webinářů a rovněž podpůrné materiály, viz https://clarivate.libguides.com/europe/cz_sk/.

Prezentace školení z ledna 2024: Úvod do používania Web of Scince (PDF)


Dodatečné informace o zdroji
 • Tento zdroj je indexován ve službě Discovery.upol.
 • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
 •  
 • Charakteristika: citační a bibliografická databáze
 • Obory: multioborový zdroj
 • Typ zdroje: bibliografický
 • Producent: Clarivate Analytics
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: anglický
 • Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Mikešová
 • Naposledny změněn: 22.4.2024 11:54:33
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo