Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

ProQuest

Shibboleth
Podrobný popis:

Megazdroj ProQuest obsahuje specializované databáze z různých vědních oborů. Na jejich vytváření se podílí asi 9 tis. vydavatelů z celého světa, s nimiž ProQuest dlouhodobě spolupracuje.

Dostupné kolekce:

Plné texty knih: ProQuest Ebook Central‎

Podpořeno projektem "STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj" (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0232) a CzechELib.


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: megazdroj informací pro všechny obory
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: kombinovaný
  • Producent: ProQuest LLC
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo