Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

EBSCO

Discovery.upol Shibboleth
Podrobný popis:

EBSCO je megazdroj vědeckých informací pro společenské a humanitní obory. Zahrnuje dvě základní databáze:

Na platformě EBSCOhost jsou zpřístupněny další plnotextové nebo bibliografické databáze společnosti EBSCO, zkušební databáze a databáze zakoupené od jiných producentů.

Vyhledávací tipy – používání booleovských operátorů, zástupných znaků a mnoho dalšího pro úpravu rešeršního dotazu najdete v této uživatelské příručce (PDF).

Soubory ke stažení vztahující se ke zdroji:

Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je indexován ve službě discovery.upol.
  • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: megazdroj vědeckých informací pro společenské a humanitní obory
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: kombinovaný
  • Producent: EBSCO Information Services