Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

EBM Reviews

Shibboleth
Podrobný popis:

Evidence Based Medicine Reviews je významným zdrojem informací pro medicínu založenou na důkazu. Skládá se z následujících dílčích databází:

  • ACP Journal Club
  • Cochrane Central Register of Controlled Trials (CCTR)
  • Cochrane Database of Systematic Reviews (DSR)
  • Cochrane Methodology Register (CMR)
  • Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)
  • Health Technology Assessment (HTA)
  • National Health Service Economic Evaluation Database (NHSEED)
  • EBM Reviews Full Text - umožňuje vyhledávat najednout v ACP Journal Club, Cochrane DSR a DARE

Bližší seznámení s databázemi nabízí prezentační video.

Finančně podpořeno z projektu CzechELib.

Nadřazený zdroj: Ovid

Dodatečné informace o zdroji
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo