Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Zdravotnictví

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Přímé odkazy:
Charakteristika zdroje:
A
prestižní časopisy z biomedicíny, přírodních a společenských věd
plné texty mediálních zdrojů ČR
B
volně dostupná databáze z lékařství a zdravotnictví
volně dostupná databáze z lékařství a zdravotnictví
kolekce plných textů časopisů z klinické medicíny
české e-knihy
C
plné texty časopisů a knih
D
informační zdroj pro medicínu
E
zdroj pro medicínu založenou na důkazu
kolekce e-knih pro přírodní vědy, techniku a medicínu
databáze zaměřená na životní prostředí
G
databáze zaměřená na životní prostředí
H
databáze z oblasti lékařství a zdravotnictví
K
plné texty časopisů vydavatelství Karger
L
plné texty lékařských časopisů
el. knihy z lékařství
M
světová lékařská databáze
světová lékařská bibliografická databáze
N
plné texty renomovaného lékařského časopisu NEJM
O
brána pro lékařství a zdravotnictví
informační zdroj z oblasti ošetřovatelsví
P
databáze GeoRef, ASFA, AGRICOLA, MEDLINE, TOXLINE ad.
časopisy pro sociologii
volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE
S
plnotextová databáze pro sociologii
databáze z oblasti sportu, sportovní medicíny a fitness
T
plné texty učebnic z lékařství
U
expertní klinická databáze
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj