Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Bibliographia medica Čechoslovaca (Medvik)

Podrobný popis:

Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) registruje od roku 1947 veškerou odbornou literaturu z lékařství a zdravotnictví, která je vydávána na území ČR a SR (na Slovensku do roku 1996). Zahrnuje i odborné práce českých a slovenských autorů v zahraničí (bohemika a slovacika).

BMČ zpracovává monografie, časopisecké články, recenze, referáty, statě ze sborníků aj. Články jsou zpracované již od r. 1967.

Je dostupná na portále Medvik, který zpřístupňuje katalogy Národní lékařské knihovny a dalších knihoven.

Soubory ke stažení vztahující se ke zdroji:

Dodatečné informace o zdroji