Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Knihověda.cz

Podrobný popis:

Portál Knihověda.cz představuje část základní infrastruktury pro výzkum české knižní kultury do roku 1800 v podobě integrovaných bibliografických zdrojů, výkladových textů a také nových výzkumných nástrojů. Cílem portálu je vytvoření nové platformy pro základní výzkum české knižní kultury s přihlédnutím k jejímu popularizačnímu a edukačnímu potenciálu.

Najdete zde sdruženou Bibliografickou databázi bohemikálních tisků, rukopisů a moderní literatury, která eviduje všechna dnes známá vydání českých i cizojazyčných knih vytištěných na českém území od 15. století do roku 1800 a také zdroje k bohemikálním rukopisům. Součástí portálu je i zcela nový vizualizační a výzkumný nástroj, Mapa tiskařské produkce Čech a Moravy do roku 1800, která interaktivním způsobem zpřístupňuje českou tiskařskou produkci vydanou na území dnešní České republiky s možností selektivního zobrazení podle různých kritérií. Do portálu byla zapojena také internetová Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku, která výsledky výzkumu knižní kultury v podobě encyklopedických hesel vřazuje do širšího kontextu využitelného pro vzdělávací účely na více úrovních. Na úvodní straně portálu Knihověda.cz jsou také zveřejňovány aktuality z oblasti výzkumu starší knižní kultury.

Portál Knihověda.cz je výsledkem týmové práce odborníků Knihovny AV ČR, v. v. i., Národní knihovny ČR a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. a byl realizován za podpory programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační kód projektu DG16P02H015.


Dodatečné informace o zdroji
  • Kategorie: užitečný odkaz
  • Jazyk: český
  • Kontaktní osoba: Bc. Hana Pechová
  • Naposledny změněn: 16.2.2021 11:13:08