Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Jazyk a literatura

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Přímé odkazy:
Charakteristika zdroje:
B
e-knihy pro společenské a humanitní obory
databáze latinských textů z produkce Brepols Publishers
C
plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy
e-knihy a e-časopisy z oblasti literatury a humanitních věd
E
F
databáze pro studium filmu a televize
G
biografická a bibliografická databáze pro literaturu s plnými texty
J
archiv plných textů vědeckých časopisů
L
plné texty anglické a americké literatury
soubor databází řeckých a latinských textů starověku a středověku
O
referenční publikace o umění
slovník anglického jazyka
sbírka vědeckých příruček
P
časopisy pro humanitní obory
časopisy pro lingvistiku
výzkum a studium světové literatury na jednom místě
S
referenční zdroj pro filmové umění
databáze časopisů humanitních věd ze střední a východní Evropy
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj