Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Classiques Garnier Numérique

Discovery.upol
Podrobný popis:

Databáze Classiques Garnier Numérique zpřístupňuje texty odborných knih pro literární vědu a humanity, francouzská a frankofonní literární díla, primární prameny, slovníky a encyklopedie.

Dostupné kolekce pro UP:

Podpořeno projektem CzechELib.


Dodatečné informace o zdroji
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: francouzský
  • Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Mikešová
  • Naposledny změněn: 20.1.2022 18:05:20
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo