Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Academic Search Ultimate

Shibboleth
Podrobný popis:

Academic Search Ultimate je jednou z databází megazdroje EBSCO.

Databáze je multioborová, zahrnuje společenskovědní i přírodovědné obory. Obsahuje přibližně 11 tis. časopisů v plném textu (9 tis. z nich je recenzováno, 5 tis. indexováno ve Web of Science nebo Scopusu). Dále jsou zde zpracovány monografie, zprávy, konferenční materiály, videa a další.

Podpořeno projektem "SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR" (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0230) a z projektu CzechELib.


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: multioborová plnotextová databáze
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: EBSCO Publishing
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Romana Applová
  • Naposledny změněn: 23.1.2019 08:17:03
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo