Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

PsycARTICLES

Discovery.upol Shibboleth
Podrobný popis:

PsycARTICLES je nejvýznamější plnotextová databáze z psychologie. Obsahuje více než 180 tis. recenzovaných odborných a vědeckých článků ze 119 časopisů vydávaných American Psychological Association (APA) a dalších psychologických asociací (Canadian Psychological Association, Hogrefe Publishing Group).

Zahrnuje všechny časopisecké články, recenze knih, dopisy redakci a errata z každého časopisu. Pokrývá období od r. 1894 do současnosti. Téměř všechny časopisy APA je možné sledovat od prvního čísla. PsycARTICLES je indexována pomocí řízeného slovníku synonym z APA.

Přístup je finančně podpořen projektem CzechElib.

Nadřazený zdroj: EBSCO

Dodatečné informace o zdroji
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Mikešová
  • Naposledny změněn: 19.1.2023 11:22:53
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo