Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Brepolis Latin Complete

Podrobný popis:

Brepolis Latin Complete obsahuje následující databáze:

 • Archive of Celtic-Latin Literature - obsahuje stovky latinských textů významných raně středověkých filozofů, životy svatých, teologické a liturgické texty.
 • Aristoteles Latinus Database - elektronická verze plných textů kritických vydání středověkých překladů Aristotelových spisů.
 • Library of Latin Texts - jedna z nejvýznamnějších databází latinské literatury od starověku po 20.století.
 • Monumenta Germaniae Historica - nejvýznamnější medievistický kritický soubor. Téměř 1,5 tis. textů je rozděleno do 5 hlavních sérií (Scriptores, Leges, Diplomata, Epistolae a Antiquitates).

Pro současné vyhledávání ve výše uvedených databázích lze využít rozhraní Cross Database Searchtool.

Brepolis Latin Complete zpřístupňuje také:

 • L'Année philologique - specializovaná bibliografická databáze, kterou vydává Société Internationale de Bibliographie Classique, shromažďuje informace o odborných pracích zaměřených na všechny aspekty starověkého Řecka a Říma. K dispozici jsou informace od prvního vydání v roce 1928 až do současnosti.
 • Database of Latin Dictionaries - latinské slovníky, které slouží k překladu latinských textů do moderních jazyků a k sémantickému a etymologickému výkladu latinských slov.
 • Dictionary of Medieval Latin from British Sources - nejkomplexnější slovník středověké latiny.

!Přístup je nastaven pro celou univerzitu – pro maximálně 3 současně pracující uživatele!

Podpořeno projektem CzechELib.


Dodatečné informace o zdroji
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: anglický
 • Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Mikešová
 • Naposledny změněn: 4.1.2024 14:00:36
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo