Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

MEDLINE Ovid

Shibboleth
Podrobný popis:

MEDLINE patří k nejdůležitějším zdrojům informací v lékařství a souvisejících vědách o životě. Databáze MEDLINE je dostupná v prostředí OVID, obsahuje záznamy s bibliografickým popisem i abstrakty článků z cca 5 600 odborných časopisů v 40 jazycích, zahrnuje také kapitoly a články z vybraných monografií.

Producent The National Library of Medicine používá při indexaci věcného zpracování dokumentů tezaurus Medical Subject Headings (MeSH).

Podpořeno z projektu CzechELib.

Nadřazený zdroj: Ovid

Dodatečné informace o zdroji
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo