Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

MEDLINE Ovid

Shibboleth
Podrobný popis:

MEDLINE patří k nejdůležitějším zdrojům informací v lékařství a souvisejících vědách o životě. Databáze MEDLINE je dostupná v prostředí OVID, obsahuje záznamy s bibliografickým popisem i abstrakty článků z cca 5 600 odborných časopisů v 40 jazycích, zahrnuje také kapitoly a články z vybraných monografií.

Producent The National Library of Medicine používá při indexaci věcného zpracování dokumentů tezaurus Medical Subject Headings (MeSH).

Od podzimu 2020 můžete při vyhledávání využít funkci Term Finder, která rozšiřuje rešeršní možnosti pokročilého hledání, viz aktualita.

Podpořeno z projektu CzechELib.

Nadřazený zdroj: Ovid

Dodatečné informace o zdroji
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo