Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

MEDLINE Ovid

Shibboleth
Podrobný popis:

MEDLINE patří k nejdůležitějším zdrojům informací v lékařství a souvisejících vědách o životě. Databáze MEDLINE je dostupná v prostředí OVID, obsahuje záznamy s bibliografickým popisem i abstrakty článků z cca 5 600 odborných časopisů v 40 jazycích, zahrnuje také kapitoly a články z vybraných monografií.

Producent The National Library of Medicine používá při indexaci věcného zpracování dokumentů tezaurus Medical Subject Headings (MeSH).

V rámci pokročilého vyhledávání (Advanced Search) můžete využít funkci Term Finder, díky níž na jednom místě vyhledáte vhodné termíny pro rešeršní dotazy pomocí hned několika heslářů včetně tezauru MeSH. Podrobnosti naleznete na této stránce.
Krátké video s ukázkou praktického využití je možno shlédnout na adrese https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zHAzerbGjz34XJz0.

Podpořeno z projektu CzechELib.

Nadřazený zdroj: Ovid

Dodatečné informace o zdroji
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo