Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Jak na citace?

Při psaní odborných prací citujeme zdroje, které využíváme a opíráme o ně své myšlenky. Zdroje uvádíme kvůli autorskému zákonu, etice, zpětnému ověření myšlenek, abychom ukázali schopnost práce s literaturou a zasadili naši práci do širšího kontextu. A v neposlední řadě abychom se vyhnuli plagiátorství.

Plagiátorství a jak se ho vyvarovat (krátké video)

Bibliografická citace by měla sloužit k jasné identifikaci citovaného dokumentu. Údaje by měly být, pokud je to možné, komplexně převzaty z citovaného informačního zdroje.
Citaci (dle ČSN ISO 690) pak jednoduše vygenerujeme pomocí generátoru citací Citace.com, zadáním povinných údajů dle typu příslušného dokumentu.

Jak na citace (krátké video)

Nástroje pro tvorbu a správu citací

Citační manažer je komplexní nástroj, který zjednodušuje a usnadňuje práci s citacemi. Všechny materiály máte k dispozici na jednom místě, citace je možné nejen vytvářet, ale také spravovat ve složkách, sdílet s ostatními, vytvářet jejich seznamy.
V současné době lze využít citační manažery s licencí na UP – Citace PRO Plus a EndNote Web.

ikona Citace PRO Plus

Přístup je prostřednictvím jednotného přihlášení (tj. zadáním přístupového jména a hesla jako do Portálu UP) z adresy: www.citacepro.com/prihlasit?instituce=UPOL

K hlavním přínosům manažeru Citace PRO Plus patří rozhraní v českém jazyce a podpora více než 8 000 citačních stylů, včetně normovaného ČSN ISO 690, který zahraniční manažery většinou nenabízejí.
V rámci citačního manažeru můžete dále využít doplňků do internetových prohlížečů (k získávání citací jednoduše z knihovních katalogů, e-zdrojů, discovery systémů, webových stránek, knihkupectví, Wikipedie atd.) a rozšíření do MS Wordu, díky němuž mohou uživatelé vytvářet citace rovnou při psaní svých odborných textů. V případě MS Office 365 je potřeba zažádat o povolení instalace doplňku prostřednictvím Helpdesku.
Návod k využívání manažeru Citace PRO Plus (PDF)

ikona
EndNote Web – přístup je možný také v rámci rozhraní Web of Science, před vstupem je potřeba se nejdříve jednorázově zaregistrovat.
Do EndNote lze vkládat záznamy z různých rešeršních systémů. Je možné sestavovat bibliografie, vkládat citace dokumentů přímo do textu atd.
Bližší informace o EndNote naleznete na stránkách producenta.

Dále je k dispozici řada volně dostupných citačních manažerů, např. Mendeley, Zotero aj.

POZOR! Nezapomeňte však, že žádný nástroj není dokonalý, je potřeba alespoň základní znalost citování a překontrolování/upravení vytvořené citace!

Nevíte si stále rady a potřebujete pomoci? Napište nám na iv@upol.cz.