Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Česká literární bibliografie

Podrobný popis:

Česká literární bibliografie (ČLB) provozovaná při Ústavu pro českou literaturu AV ČR je základní výzkumnou infrastrukturou pro literárněvědnou bohemistiku a příbuzné humanitní disciplíny (filologie, filosofie, historie, uměnovědy, žurnalistika atp.).

Jejím cílem je zpracování, průběžná redakce a aktualizace a online zpřístupňování unikátního souboru bibliografických a dalších znalostních databází, souvisle mapujících literární dění a literární vědu v českých zemích či cirkulaci české literatury v zahraničí od počátků národního obrození až do současnosti bez ohledu na jazyk, formát či médium.

Veškerá data ČLB jsou všem uživatelům k dispozici kdykoli, odkudkoli a zdarma online v režimu Open Access. Aktivity ČLB dnes již zdaleka přesahují elementární zpracování databází. Zahrnují velmi široké portfolio činností sahajících od vývoje a adaptace softwarových nástrojů pro zpřístupnění a analýzu bibliografických dat (nástroje vyvíjené při ČLB jsou šířeny jako open source), vlastního výzkumu ať již bibliografického (příprava specializovaných bibliografií), výzkumu v oblasti digital humanities či na poli nově se etablující bibliographical data science, dalších forem vědecké komunikace (publikace, organizování přednášek a workshopů atp.), výuky a tutorialů pro studenty zejména vysokých škol, digitalizace (zejména digitalizace lístkových kartoték) až po PR aktivity a interakci s uživatelskými komunitami.


Dodatečné informace o zdroji
  • Kategorie: užitečný odkaz
  • Jazyk: český
  • Kontaktní osoba: Bc. Hana Pechová
  • Naposledny změněn: 23.1.2023 11:13:11