Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Knihovna Národního filmového archivu

Podrobný popis:

Knihovna Národního filmového archivu (KNFA) vytváří a zpřístupňuje původní on-line katalog obsahující tyto dílčí a vzájemně propojené databáze:

Obsahem IPAC jsou bibliografické záznamy s věcným popisem a anotací knih, článků, scénářů, separátů a periodik z oboru filmu. Záznamy jsou obohaceny o skeny obálek a obsahů.

Naleznete v něm prameny k 37 000 titulů filmů české a zahraniční provenience, ke 49 000 filmových osobností. K 30. 6. 2019 on-line katalog obsahuje 89 % knižního fondu, retrospektivní zpracování sbírek do databází nadále pokračuje. Registrovaní uživatelé Knihovny NFA mají v on-line katalogu k dispozici své osobní konto, které je vstupenkou ke službám a ke vzdálenému přístupu k licencovaným filmovým databázím a k více než 25 000 e-dokumentů s filmovou tématikou (skeny novinových článků, e-články, digital born filmové scénáře, e-publikace, obsahy filmové literatury, obálky knih).

On-line katalog Knihovny NFA byl v závěru roku 2015 rozšířen o modul content serveru úspěšnou realizací projektu Zvýšení dostupnosti, inovace a rozšíření informačních služeb Knihovny NFA II. za podpory Programu MK ČR Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK3 2015.


Dodatečné informace o zdroji
  • Kategorie: užitečný odkaz
  • Jazyk: neurčený
  • Kontaktní osoba: Bc. Hana Pechová
  • Naposledny změněn: 9.12.2022 12:31:49