Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

ERIH PLUS

Podrobný popis:

ERIH PLUS je index obsahující bibliografické informace o akademických časopisech v humanitních a společenských vědách, které splňují jisté požadavky (externí peer review, akademická redakční rada s členy přidruženými k univerzitám nebo jiným nezávislým výzkumným organizacím, platný kód ISSN potvrzený mezinárodním registrem ISSN a další).

ERIH (European Reference Index for the Humanities) byl původně založen Evropskou nadací pro vědu (European Science Foundation) jako index časopisů pro humanitní obory.
Nyní jako ERIH PLUS je rozšířen o časopisy ze společenských věd a je provozován norskou vládní společností Norwegian Social Science Data Services spolu s norským vědeckým indexem, což je komplexní bibliografická databáze zaměřená na pokrytí a hodnocení všech seriózních akademických publikačních kanálů po celém světě.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: Evropský referenční index pro humanitní a společenské vědy
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: referenční
  • Kategorie: volně dostupný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Pastorová
  • Naposledny změněn: 23.3.2020 08:57:27