Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

EUR-Lex.europa.eu

Podrobný popis:

Stránky poskytují ve 24 úředních jazycích EU bezplatný přístup k Úřednímu věstníku EU, právu EU (smlouvám, směrnicím, nařízením, rozhodnutím, konsolidovaným právním předpisům a dalším dokumentům EU), přípravným aktům (návrhům právních předpisů, zprávám, zeleným a bílým knihám atd.), judikatuře EU (rozsudkům, usnesením atd.), mezinárodním dohodám, dokumentům ESVO, shrnutím právních předpisů, které uvádějí právní akty do politických souvislostí a prezentují je v jazyce srozumitelném i laikům a dalším veřejným dokumentům. Díky EUR-Lexu také můžete sledovat všechny kroky v rámci postupu vedoucího k přijetí právních aktů. Databáze se denně aktualizuje. Nejstarší texty, které obsahuje, pocházejí z roku 1951.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: přístup k právu Evropské unie
  • Obory: Právo
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Kategorie: užitečný odkaz
  • Jazyk: vícejazyčný
  • Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Mikešová
  • Naposledny změněn: 11.3.2021 14:42:58