Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Český národní korpus

Podrobný popis:

Český národní korpus je projektem, který zpřístupňuje různé soubory autentických textů (dílčí korpusy) a slouží jak laikům, tak odborníkům jako východisko pro různé druhy empirického poznávání českého jazyka.

Korpusy jsou po bezplatné registraci otevřeny všem zájemcům o jazyk, lze v nich pomocí speciálních nástrojů vyhledávat jazykové jevy (např. slova a slovní spojení). Korpus zobrazuje jazykové jevy v jejich přirozeném kontextu, a umožňuje tak vytvářet na reálných datech podložený jazykový výzkum v rozsahu, který byl dříve nemyslitelný.


Dodatečné informace o zdroji
  • Kategorie: užitečný odkaz
  • Jazyk: český
  • Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Mikešová
  • Naposledny změněn: 11.3.2021 14:35:13