Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Beck-online

Podrobný popis:

Beck-online je informační systém pokrývající problematiku legislativy ČR a EU. Databáze nabízí aktuální předpisy, judikaturu a přístup k plným textům publikací nakladatelství C. H. Beck.

Obsah:

  • Legislativa České republiky
  • Legislativa Evropské Unie
  • Judikatura České republiky
  • Judikatura Evropského soudního dvora
  • Literatura
  • Komentované zákony C. H. Beck

Podrořeno z projektu CzechELib.


Dodatečné informace o zdroji
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo