Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

NEJM – The New England Journal of Medicine

Discovery.upol Shibboleth
Podrobný popis:

New England Journal of Medicine (NEJM) patří k nejprestižnějším lékařským časopisům na světě.

Online verze časopisu nabízí tyto služby: listování v archivech obsahů, vyhledávání podle klíčových slov, přístup do 60 oborových kolekcí článků. Tyto kolekce jsou budovány od r. 1996 a články je možno filtrovat podle typologie (původní práce, review, kazuistiky apod.). Od r. 2006 jsou zpřístupňována i videa z klinické medicíny.

Na UP jsou dostupné plné texty článků od roku 1990 do současnosti.

Přístup do této databáze je podpořen projektem CzechELib.


Dodatečné informace o zdroji
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo