Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

BMJ Journals Premier Collection

Discovery.upol Shibboleth
Podrobný popis:

Online přístup k The BMJ (British Medical Journal) plus dalším prestižním časopisům vydavatelství BMJ Publishing Group, které patří mezi světově nejvýznamnější poskytovatele kvalitních lékařských informací.

Kolekce obsahuje asi 40 odborných časopisů z různých oborů klinické medicíny, např. vnitřní lékařství, pediatrie, oftalmologie, sportovní lékařství, urgentní a úrazová medicína, kardiologie, neurologie, klinická patologie, epidemiologie, genetika, etika, medicína založená na důkazu aj. Je možno prohledávat jednotlivé ročníky a čísla, ale také vyhledávat v rámci daného časopisu pomocí autorů, klíčových slov a jejich vzájemných kombinací. Významným rysem této kolekce jsou bohaté archivy s retrospektivou někdy i více než 50 let.

Přístup do této databáze je podpořen projektem CzechELib.


Dodatečné informace o zdroji
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo