Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Academic Search Ultimate

Discovery.upol Shibboleth
Podrobný popis:

Academic Search Ultimate je jednou z databází megazdroje EBSCO.

Databáze je multioborová, zahrnuje společenskovědní i přírodovědné obory. Obsahuje přibližně 12 tis. časopisů v plném textu (11 tis. z nich je recenzováno, 5 tis. indexováno ve Web of Science nebo Scopusu). Dále jsou zde zpracovány monografie, zprávy, konferenční materiály, videa a další.

Podpořeno z projektu CzechELib.

Nadřazený zdroj: EBSCO

Dodatečné informace o zdroji
 • Tento zdroj je indexován ve službě Discovery.upol.
 • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
 •  
 • Charakteristika: multioborová plnotextová databáze
 • Obory: multioborový zdroj
 • Typ zdroje: fulltextový
 • Producent: EBSCO Information Services
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: anglický
 • Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Mikešová
 • Naposledny změněn: 13.3.2024 11:09:55
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo