Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Zdroje indexované ve službě Discovery.upol

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
multioborová plnotextová databáze [více informací]
plné texty časopisů Americké chemické společnosti [více informací]
referenční zdroj pro hudbu [více informací]
nahrávky americké hudby [více informací]
prestižní časopisy z biomedicíny, přírodních a společenských věd [více informací]
plné texty mediálních zdrojů ČR [více informací]
Licencovaný zdroj Art Index Retrospective
bibliografická databáze orientovaná na dějiny umění [více informací]
databáze orientovaná na teologii a religionistiku [více informací]
B
plné texty biologických časopisů [více informací]
kolekce plných textů časopisů z klinické medicíny [více informací]
vědecká obchodní databáze [více informací]
C
kolekce knih pro medicínu a vědy o životě [více informací]
plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy [více informací]
multioborová databáze ze střední a východní Evropy [více informací]
nahrávky vážné hudby [více informací]
encyklopedie klasické hudby [více informací]
e-knihy z oblasti literatury a humanitních věd [více informací]
plné texty knih z výpočetní techniky [více informací]
nahrávky moderní hudby [více informací]
D
informační zdroj pro medicínu [více informací]
E
megazdroj vědeckých informací pro společenské a humanitní obory [více informací]
disertační práce [více informací]
kolekce e-knih pro obor právo [více informací]
kolekce e-knih pro přírodní vědy, techniku a medicínu [více informací]
Licencovaný zdroj ENVIROnetBASE
databáze zaměřená na životní prostředí [více informací]
F
databáze pro studium filmu a televize [více informací]
G
biografická a bibliografická databáze pro literaturu s plnými texty [více informací]
multioborový plnotextový zdroj [více informací]
databáze zaměřená na životní prostředí [více informací]
I
kolekce e-knih z oblasti fyziky [více informací]
plné texty časopisů a knih z fyziky [více informací]
J
nahrávky jazzu [více informací]
archiv plných textů vědeckých časopisů [více informací]
K
kolekce příruček vydavatelství Karger [více informací]
L
plné texty od r. 1997 [více informací]
bibliografická databáze pro knihovnictví [více informací]
plné texty lékařských časopisů [více informací]
el. knihy z lékařství [více informací]
M
světová lékařská databáze [více informací]
informační zdroj pro obor hudba [více informací]
N
plné texty vybraných časopisů [více informací]
plné texty renomovaného lékařského časopisu NEJM [více informací]
O
referenční publikace o umění [více informací]
sbírka vědeckých příruček [více informací]
plné texty časopisů [více informací]
plné texty hudebních encyklopedií [více informací]
P
nahrávky populární hudby [více informací]
plné texty časopisů z psychologie [více informací]
specializovaná databáze pro psychology [více informací]
R
databáze zaměřená na místní obchod a politiku USA [více informací]
plné texty časopisů Královské chemické společnosti [více informací]
S
plné texty společenskovědních a humanitních časopisů [více informací]
plné texty přírodovědných, částečně i společenskovědních časopisů [více informací]
repozitář článků z jaderné fyziky s otevřeným přístupem [více informací]
citační databáze [více informací]
plnotextová databáze pro sociologii [více informací]
databáze z oblasti sportu, sportovní medicíny a fitness [více informací]
multioborová kolekce e-knih [více informací]
plné texty časopisů z přírodních věd, techniky a medicíny [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
kolekce e-knih [více informací]
publikace z vydavatelství Wiley (+Blackwell) [více informací]
Z
bibliografická databáze zaměřená na biologii zvířat [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj