Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Zdroje indexované ve službě Discovery.upol

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Přímé odkazy:
Charakteristika zdroje:
A
multioborová plnotextová databáze
plné texty časopisů Americké chemické společnosti
referenční zdroj pro hudbu
nahrávky americké hudby
prestižní časopisy z biomedicíny, přírodních a společenských věd
plné texty mediálních zdrojů ČR
bibliografická databáze orientovaná na dějiny umění
databáze orientovaná na teologii a religionistiku
B
plné texty biologických časopisů
kolekce plných textů časopisů z klinické medicíny
vědecká obchodní databáze
C
kolekce knih pro medicínu a vědy o životě
plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy
multioborová databáze ze střední a východní Evropy
nahrávky vážné hudby
encyklopedie klasické hudby
e-knihy z oblasti literatury a humanitních věd
plné texty knih z výpočetní techniky
nahrávky moderní hudby
D
informační zdroj pro medicínu
E
megazdroj vědeckých informací pro společenské a humanitní obory
kolekce e-knih pro přírodní vědy, techniku a medicínu
databáze zaměřená na životní prostředí
F
databáze pro studium filmu a televize
G
biografická a bibliografická databáze pro literaturu s plnými texty
databáze zaměřená na životní prostředí
H
plné texty právnických časopisů
I
kolekce e-knih z oblasti fyziky
plné texty časopisů a knih z fyziky
J
archiv plných textů vědeckých časopisů
L
bibliografická databáze pro knihovnictví
plné texty lékařských časopisů
el. knihy z lékařství
M
světová lékařská databáze
informační zdroj pro obor hudba
N
plné texty vybraných časopisů
hudební zdroj
plné texty renomovaného lékařského časopisu NEJM
O
referenční publikace o umění
sbírka vědeckých příruček
plné texty hudebních encyklopedií
P
nahrávky populární hudby
plné texty časopisů z psychologie
specializovaná databáze pro psychology
R
databáze zaměřená místní obchod a politiku
plné texty časopisů Královské chemické společnosti
S
plné texty přírodovědných, částečně i společenskovědních časopisů
bibliografická citační databáze
plnotextová databáze pro sociologii
databáze z oblasti sportu, sportovní medicíny a fitness
multioborová kolekce e-knih
plné texty časopisů z přírodních věd, techniky a medicíny
T
plné texty učebnic z lékařství
W
citační a bibliografická databáze
kolekce e-knih
publikace z vydavatelství Wiley (+Blackwell)
Z
bibliogragická databáze zaměřená na biologii zvířat
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj