Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Zdroje neindexované ve službě Discovery.upol

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Přímé odkazy:
Charakteristika zdroje:
A
databáze zaměřená na ekonomii, obchod a management
bibliografická databáze o filmech
digitalní archiv obrázků
automatizovaný systém právních informací
B
česká databáze pro právníky
biblické texty (přístup na CMTF)
volně dostupná databáze z lékařství a zdravotnictví
volně dostupná databáze z lékařství a zdravotnictví
bibliografická databáze pro biologii a biomedicínu
české e-knihy
databáze latinských textů z produkce Brepols Publishers
publikační činnost na území ČR
analytické zpracování vybraných periodik
C
vzdělávací platforma pro medicínské obory
komplexní právní systém
E
zdroj pro medicínu založenou na důkazu
lékařské učebnice a atlasy
Evropský referenční index pro humanitní a společenské vědy
ukazatele pro hodnocení vědeckého výzkumu
F
bibliografická databáze o filmech
I
nástroj pro hodnocení vědeckého výzkumu
aplikace ke stanovování diagnóz pacientů
J
hodnotící faktory předních světových časopisů
interaktivní výuka základů chemie
interaktivní výuka základů sociální psychologie
K
databáze materiálů spojených s mezinárodními arbitrážemi
L
portál zaměřený na turismus a cestování
plné texty anglické a americké literatury
soubor databází řeckých a latinských textů starověku a středověku
M
digitalizované historické dokumenty
světová lékařská bibliografická databáze
virtuální archiv listin střední Evropy
N
digitalizované dokumenty NK ČR
digitalizované dokumenty Korejské národní knihovny
O
brána pro lékařství a zdravotnictví
informační zdroj z oblasti ošetřovatelsví
slovník anglického jazyka
P
online deníky a magazíny
megazdroj informací pro všechny obory
časopisy pro humanitní obory
multioborová plnotextová databáze
platforma pro e-knihy
časopisy pro pedagogiku
časopisy pro lingvistiku
časopisy z psychologie
časopisy pro religionistiku
přírodovědné a lékařské časopisy
časopisy společenských věd
časopisy pro sociologii
volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE
R
databáze pro chemii
S
bibliografická databáze pro chemii
nástroj k hodnocení vědeckého výzkumu
repozitář článků z jaderné fyziky
referenční zdroj pro filmové umění
bibliografická databáze z oblasti sportu
statistická a tržní datová platforma
U
největší světová databáze informací o časopisech
expertní klinická databáze
Z
bibliogragická databáze zaměřená na biologii zvířat
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj