Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Taylor & Francis Online

Shibboleth
Podrobný popis:

Taylor & Francis Online nabízí přístup k elektronickým verzím vědeckých časopisů vydavatelství Taylor & Francis, Routledge, CRC Press.

Univerzita Palackého předplácí dvě kolekce s dostupností plných textů od r. 1997:

 • Social Science & Humanities Library (SSH) – obsahuje téměř 1500 časopisů společenskovědního a humanitního zaměření; pokrývá obory historie a archeologie, filozofie a náboženství, pedagogika, psychologie, sociologie, antropologie, kulturní a mediální studia, politologie, právo, ekonomie a management, lingvistika a literatura, umění a další.
 • Science & Technology Library (ST) – obsahuje přibližně 500 časopiseckých titulů z oblastí přírodních věd a techniky; zahrnuje obory biologie, chemie, vědy o zemi a životním prostředí, matematika, fyzika, výpočetní technika, inženýrství a technologie aj.

Informace pro autory k publikování v Open Access titulech (Read & Publish scheme) jsou uvedeny na stránkách UP věnovaných Open Science.

Přístup k časopisům je podpořen projektem CzechELib.

Soubory ke stažení vztahující se ke zdroji:

Dodatečné informace o zdroji
 • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
 •  
 • Charakteristika: plné texty časopisů humanitních, společenských, přírodních věd a techniky
 • Obory: multioborový zdroj
 • Typ zdroje: fulltextový
 • Producent: Taylor & Francis Group, an informa business
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: anglický
 • Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Pastorová
 • Naposledny změněn: 23.1.2023 11:47:32
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo