Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Religionistická encyklopedie

Podrobný popis:

Religionistická encyklopedie je základní informační bází pro všechny zájemce o náboženství, religiozitu a religionistické poznání, garantovanou Sociologickým ústavem AV ČR.

Nabízí neteologický přístup ke studiu náboženství (religionistice) a zahrnuje v sobě encyklopedii České církve a náboženské společnosti, Slovník Judaismus – Křesťanství – Islám a Slovník hinduismu.


Dodatečné informace o zdroji