Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP)

Podrobný popis:

V CRZP se ukládají závěrečné (bakalářské, diplomové, disertační) a kvalifikační (rigorózní a habilitační) práce. Práce se v CRZP uchovává spolu se jménem a příjmením autora, názvem vysoké školy, která práci zaslala a dalšími metadaty po dobu 70 let ode dne registrace v CRZP. Míru originality prací v CRZP ověřuje antiplagiátorským systém.

Informace o CRZP


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: vysokoškolské práce v SR
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: kombinovaný
  • Producent: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
  • Kategorie: užitečný odkaz
  • Jazyk: vícejazyčný
  • Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Mikešová
  • Naposledny změněn: 11.3.2021 14:32:09