Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Národní digitální knihovna (Kramerius)

Podrobný popis:

Národní digitální knihovna (NDK) nabízí online přístup k digitálním fondům Národní knihovny České republiky. Jedná se o více než 215.000 titulů monografií a periodik, což je téměř 64 milionů stran.

Univerzita Palackého má zpřístupněnu kolekci tzv. děl nedostupných na trhu (NDK-DNNT), kde pro online čtení naleznete plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 1989. Takto zpřístupněné dokumenty jsou dosud chráněné autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti jejich autorů) a nejsou dostupné na trhu.

Zároveň jsou k dispozici i plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). V NDK jsou tato díla označena jako "veřejná".


POZOR! V důsledku covidové situace jsou od listopadu pro studenty a pedagogy vyšších odborných a vysokých škol a vědecké pracovníky zpřístupněny všechny digitalizované tituly z fondů NK ČR a MZK, není povoleno stahování a tisk těchto dokumentů.

Přístupové adresy: Národní knihovna ČR nebo Moravská zemská knihovna

Použijte odkaz "Přihlásit knihovním účtem/eduID", následně vyberte instituci "Univerzita Palackého v Olomouci" a přihlaste se vaším univerzitním účtem jako do Portálu UP.


Přístup do Národní digitální knihovny je možný z adresy https://www.ndk.cz. Zde klikněte na modré tlačítko Přihlásit eduID, poté vyberte instituci (Univerzita Palackého v Olomouci) a následně zadejte přihlašovací údaje jako do Portálu UP.

Soubory ke stažení vztahující se ke zdroji:
  • Soubor 81.png Náhled k přístupu - výběr instituce
  • Soubor 80.png Náhled k přístupu - přihlášení přes eduID

Dodatečné informace o zdroji
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: český
  • Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Mikešová
  • Naposledny změněn: 7.11.2020 07:34:28