Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Národní digitální knihovna (Kramerius)

Shibboleth
Podrobný popis:

Národní digitální knihovna (NDK) nabízí online přístup k digitálním fondům Národní knihovny České republiky. Jedná se o více než 215.000 titulů monografií a periodik, což je téměř 64 milionů stran.

Univerzita Palackého má zpřístupněnu kolekci tzv. děl nedostupných na trhu (NDK-DNNT), kde pro online čtení naleznete plné texty dokumentů vydaných na území České republiky do roku 2000 (u knih) resp. do roku 2010 (u novin a časopisů). Takto zpřístupněné dokumenty jsou dosud chráněné autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti jejich autorů) a nejsou dostupné na trhu.

Zároveň jsou k dispozici i plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). V NDK jsou tato díla označena jako "veřejná".


POZOR! V důsledku covidové situace jsou od listopadu pro studenty a pedagogy vyšších odborných a vysokých škol a vědecké pracovníky zpřístupněny všechny digitalizované tituly z fondů NK ČR a MZK, není povoleno stahování a tisk těchto dokumentů.

Přístupové adresy: Národní knihovna ČR nebo Moravská zemská knihovna

Použijte odkaz "Přihlásit knihovním účtem/eduID", následně vyberte instituci "Univerzita Palackého v Olomouci" a přihlaste se vaším univerzitním účtem jako do Portálu UP.


Přístup do Národní digitální knihovny je možný z adresy https://www.ndk.cz. Zde klikněte na modré tlačítko Přihlásit eduID, poté vyberte instituci (Univerzita Palackého v Olomouci) a následně zadejte přihlašovací údaje jako do Portálu UP.

Soubory ke stažení vztahující se ke zdroji:
  • Soubor 81.png Náhled k přístupu - výběr instituce
  • Soubor 80.png Náhled k přístupu - přihlášení přes eduID

Dodatečné informace o zdroji
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: český
  • Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Mikešová
  • Naposledny změněn: 17.3.2021 17:54:16