Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Česká databáze ISSN periodik

Podrobný popis:

Báze ISSN obsahuje záznamy o pokračujících zdrojích vycházejících na území ČR a evidovaných Českým národním střediskem ISSN. Tvoří ji více než 17 000 záznamů obsahujících důležité informace, jako jsou název, ISSN, vydavatel, místo vydání, rok počátku nebo ukončení vydávání, jazyk, předchozí a následující název, přílohy apod., podle nichž lze v databázi vyhledávat. Pro širokou veřejnost je volně přístupná.


Dodatečné informace o zdroji
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: faktografický
  • Kategorie: užitečný odkaz
  • Jazyk: český
  • Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Mikešová
  • Naposledny změněn: 8.12.2022 12:07:19