Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Podrobný popis:

DOAJ zahrnuje téměř 15 tis. časopisů, velké množství z nich je dostupných až na úroveň plných textů článků. Z ČR je v DOAJ zapojeno přes 60 časopisů.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: časopisy s otevřeným přístupem
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Lund University Libraries
  • Kategorie: užitečný odkaz
  • Jazyk: vícejazyčný
  • Kontaktní osoba: Mgr. Radomir Sztwiertnia
  • Naposledny změněn: 28.3.2022 11:34:24