Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Oxford English Dictionary

Shibboleth
Podrobný popis:

Oxford English Dictionary (OED) je online verze tohoto slovníku anglického jazyka.

Obsahuje přes 600 tis. slov z anglicky mluvících zemí celého světa a příklady jejich použití ve více než 3,5 mil. citací, čerpaných z nejrozmanitějších zdrojů (od klasické literatury přes odborné časopisy až po filmové scénáře a kuchařky). Slovník nabízí etymologickou analýzu slov, různé varianty psaní a výslovnosti i přehled citačních odkazů na časové přímce. Každé čtvrtletí přibývá asi 2,5 tis. nových slov.

Návod k vyhledávání v OED

Finančně podpořeno z projektu CzechELib.


Dodatečné informace o zdroji
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Mikešová
  • Naposledny změněn: 18.5.2022 12:19:24
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo