Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Journal Citation Reports

Shibboleth
Podrobný popis:

Journal Citation Reports (JCR) je databáze časopisů zařazených do bibliometrického hodnocení. Sleduje se u nich řada ukazatelů - Impact Factor, počet publikovaných článků, počet citací aj. a znázorňuje se vztah mezi citovanými a citujícími časopisy.

JCR obsahuje dvě edice: Science Edition (SCIE) pro přírodní vědy a medicínu a Social Sciences Edition (SSCI) pro společenskovědní obory.

Journal Citation Reports je součástí portálu Web of Science.

Video instruktáž (v angličtině): Journal Citation Reports: Impact Factor


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: hodnotící faktory předních světových časopisů
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: referenční
  • Producent: Clarivate Analytics
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Kristina Mikešová
  • Naposledny změněn: 3.5.2021 18:57:20
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo