Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Užitečné odkazy

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
sociální platforma pro akademiky [více informací]
archiv e-printů [více informací]
C
digitální dokumenty v knihovnách ČR z jednoho místa [více informací]
portál geologických informací [více informací]
největší kolekce Open Access výzkumných prací ve světě [více informací]
D
německá digitální knihovna [více informací]
portál humanitních a společenskovědních zdrojů AV ČR [více informací]
digitalizované dokumenty z českých knihoven [více informací]
digitální archiv německých časopisů [více informací]
knihy s otevřeným přístupem [více informací]
časopisy s otevřeným přístupem [více informací]
repozitáře s otevřeným přístupem [více informací]
Česká digitální matematická knihovna [více informací]
E
databáze článků o životním prostředí [více informací]
Evropská digitální matematická knihovna [více informací]
přístup k právu Evropské unie [více informací]
internetový projekt evropské digitální knihovny [více informací]
webová stránka statistického úřadu Evropské unie [více informací]
elektronická knihovna časopisů [více informací]
G
francouzská digitální knihovna [více informací]
vyhledávač vědecké literatury [více informací]
I
přehled elektronických informačních zdrojů [více informací]
digitální knihovna volných děl [více informací]
J
japonské časopisy [více informací]
K
virtuální souborný katalog německých knihoven [více informací]
portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800 [více informací]
informace, katalogy, e-zdroje, publikační činnost [více informací]
zpřístupňuje on-line katalog NFA [více informací]
české knihovny na jednom místě [více informací]
sbírka digitalizovaných periodik a monografií [více informací]
L
portál laboratorní problematiky [více informací]
Kongresová knihovna [více informací]
M
digitalizované historické dokumenty v ČR [více informací]
virtuální archiv listin střední Evropy [více informací]
N
repozitář závěrečných prací z celého světa [více informací]
národní uložiště šedé literatury v ČR [více informací]
O
šedá literarura v Evropě [více informací]
platforma preprintů [více informací]
P
katalog pedagogické literatury [více informací]
plné texty vysokoškolských prací [více informací]
R
informační brána pro vědce a akademiky [více informací]
S
mapy z Čech, Moravy a Slezska [více informací]
T
národní registr závěrečných vysokoškolských prací v ČR [více informací]
U
databáze dokumentů UNESCO [více informací]
W
příspěvky tvořené komunitou akademické obce [více informací]
největší souborný knihovnický katalog na světě [více informací]
mezinárodní organizace intelektuální ochrany [více informací]