Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Nástroje pro dohledávání plných textů

Full Text Finder

Full Text Finder zajišťuje u vyhledaných záznamů linkování na plný text, který je dostupný například v některé jiné předplacené plnotextové databázi. Je integrován se službou EBSCO Discovery Service, ale je dostupný i v jiných zdrojích – Web of Science, PubMed ad. V těchto zdrojích je možnost dohledávání plného textu pomocí Full Text Finderu indikována některou z ikon ikona FTF, Full Text Finder, odkazem Full text Finder nebo Search Library /access option from Palacký University, Olomouc apod.

FTF záznam

EndNote Click

EndNote Click je bezplatný plugin pro webový prohlížeč od společnosti Clarivate primármě určený pro Web of Science. U vyhledaných záznamů nabízí plný text článku (PDF) z volně dostupných zdrojů a také univerzitou předplacených databází. Po prvotním stažení pluginu a registraci e-mailovou adresou (univerzitní není povinná) se EndNote Click aktivuje automaticky při každém vyhledávání.

Příklad záznamu s plným textem via EndNote Click:

EN Click záznam

EndNote Click disponuje také funkcí rychlého vyhledávání přímo ve Web of Science, Google Scholar nebo PubMed, a umožňuje exporty do citačních manažerů, např. EndNote, Zotero nebo Mendeley, obojí lze zvolit v rámci nastavení (Setting – Customize). Podrobnosti o EndNote Click naleznete na stránkách podpory Clarivate, základní přehled uvádí tento článek.