Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Multioborové

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
multioborová plnotextová databáze [více informací]
C
kolekce knih pro medicínu a vědy o životě [více informací]
plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy [více informací]
multioborová databáze ze střední a východní Evropy [více informací]
publikační činnost na území ČR [více informací]
analytické zpracování vybraných periodik v ČR [více informací]
D
digitalizované dokumenty NK, MZK a KNAV ČR [více informací]
E
megazdroj vědeckých informací pro společenské a humanitní obory [více informací]
disertační práce [více informací]
Evropský referenční index pro humanitní a společenské vědy [více informací]
ukazatele pro hodnocení vědeckého výzkumu [více informací]
G
multioborový plnotextový zdroj [více informací]
I
nástroj pro hodnocení vědeckého výzkumu [více informací]
J
hodnotící faktory předních světových časopisů [více informací]
archiv plných textů vědeckých časopisů [více informací]
N
Zkušební přístup National Library of Korea
digitalizované dokumenty Korejské národní knihovny [více informací]
P
online deníky a magazíny [více informací]
megazdroj informací pro všechny obory [více informací]
multioborová plnotextová databáze [více informací]
platforma pro e-knihy [více informací]
S
plné texty společenskovědních a humanitních časopisů [více informací]
plné texty přírodovědných, částečně i společenskovědních časopisů [více informací]
nástroj k hodnocení vědeckého výzkumu [více informací]
citační databáze [více informací]
multioborová kolekce e-knih [více informací]
plné texty časopisů z přírodních věd, techniky a medicíny [více informací]
statistická a tržní datová platforma [více informací]
U
největší světová databáze informací o časopisech [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
kolekce e-knih [více informací]
publikace z vydavatelství Wiley (+Blackwell) [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj