Portál elektronických informačních zdrojů
Portál EIZ UP

Multioborové

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Přímé odkazy:
Charakteristika zdroje:
A
multioborová plnotextová databáze
digitalní archiv obrázků
C
kolekce knih pro medicínu a vědy o životě
plné texty společenskovědních a humanitních časopisů střední a východní Evropy
multioborová databáze ze střední a východní Evropy
publikační činnost na území ČR
analytické zpracování vybraných periodik v ČR
D
E
megazdroj vědeckých informací pro společenské a humanitní obory
Evropský referenční index pro humanitní a společenské vědy
ukazatele pro hodnocení vědeckého výzkumu
I
nástroj pro hodnocení vědeckého výzkumu
J
hodnotící faktory předních světových časopisů
archiv plných textů vědeckých časopisů
N
digitalizované dokumenty NK ČR
digitalizované dokumenty Korejské národní knihovny
P
online deníky a magazíny
megazdroj informací pro všechny obory
multioborová plnotextová databáze
platforma pro e-knihy
S
plné texty společenskovědních a humanitních časopisů
plné texty přírodovědných, částečně i společenskovědních časopisů
nástroj k hodnocení vědeckého výzkumu
bibliografická citační databáze
multioborová kolekce e-knih
plné texty časopisů z přírodních věd, techniky a medicíny
statistická a tržní datová platforma
U
největší světová databáze informací o časopisech
W
citační a bibliografická databáze
kolekce e-knih
publikace z vydavatelství Wiley (+Blackwell)
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Zkušební přístup Zkušební přístup
  • Metazdroj Metazdroj